Udruženje TAKO je nevladina organizacija registrovana u septembru 2013. s područjem djelovanja u oblasti umjetnosti i kulture.

Naša vizija je:

Poticati razvijanje i procvat primjenjenih umjetnosti, izgradnju punog potencijala zajednice i poboljšanje kvaliteta života.

Naša misija je:

Razvijati ljubav i strast prema primjenjenim umjetnostima, stimulirati kreativnost i maštu, dodirnuti i obogatiti živote kroz prezentaciju šarolikog kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Svoje djelovanje ćemo posvetiti osnaživanju umjetnika, djece, mladih, žena i uopšte zajednice, kroz promociju i podršku u istraživanju primjenjenih umjetnosti. Želimo da omogućimo utočište za umjetnike i motivirane individue koje žele unaprijediti kvalitet svog života. Također, svoje napore ćemo usmjeriti ka oživljavanju i promociji umjetnosti koje su zaboravljene u Bosni i Hercegovini. Namjeravamo raditi lokalno, ali i regionalno, surađujući sa drugim zemljama sa područja Balkana kao i Evrope.